DANMARKS STØRSTE BASKETBALL KLUB OG ÅRETS BASKETBALLKLUB 2016/17
En klub for alle der gerne vil blive bedre til basketball. Vi deler glæden ved sporten med så mange som muligt... Også dig!


 

Basketballklubben Falcon

Dagsorden for generalforsamling

Lørdag den 24. februar 2018 kl. 10:00 i Bülowsvejhallen (mødelokalet 1. sal)

 1. Formanden gennemfører valg af dirigent.

 2. Valg af referent.

 3. Generalforsamlingens lovlighed, herunder dens rettidige indkaldelse, prøves.

 4. Formandens beretning med efterfølgende diskussion af samme.

 5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. Budget for følgende regnskabsår fremlægges til diskussion.

 6. Fastsættelse af kontingentsatser for næste sæson.

 7. Forslag fra bestyrelsen.

 8. Andre forslag. (Disse skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.)

 9. Valg af bestyrelse:

  1. Formand vælges på lige år.

   1. Christian Vinther på valg

  2. Sekretær vælges på ulige år.

   1. Morten Blomqvist ikke på valg

  3. Kasserer vælges på ulige år.

   1. Da vores kasserer Stefan Eriksen har valgt at stoppe, skal vi have valgt en ny kasserer.

  4. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (3–8 personer) vælges for 1 år.

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

 2. Valg af 2 revisorer for 1 år.

 3. Valg af 1 revisorsuppleant.

 4. Eventuelt.

 
  
Ofte stillede spørgsmål...  
Hvor tidligt kan man begynde at spille? Vi har hold for børn fra ca. 2 år og op.
Har I et hold til mit barn? Vi har hold til børn i alle aldre, men det er ikke sikkert, at der er plads på holdet.

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål? Se listen over kontaktpersoner på siden "Kontakt".
 
Oversigt over træningstider
En samlet oversigt over sæsonens træningstider for både ungdoms- og seniorhold kan findes her:
Oversigt over træningstider 
 
Tilmelding og venteliste
Hvis man er ny og vil tilmelde sig et hold, kan det være nemmere at se på oversigten over træningstider og finde det hold, der passer ens barns alder og niveau. Det vigtige er at huske holdnummeret. I klubmodul skal man så finde holdnummeret og tilmelde sit barn til det hold pågældende hold, under forudsætning af at der er ledige pladser.
 
Oversigten er sorteret således:
 • Mixhold for de yngste
 • Pigeholdene
 • Drengeholdene
 • Dameholdene
 • Herreholdene


Instagram - Følg os på vores nye Instagram profil FalconFrb husk også at bruge #falconbasket

Facebook - Husk at følge Falcon på Facebook for nyheder og opdateringer!

 


"FALCON BLEV STIFTET PÅ FREDERIKSBERG DEN 30. OKTOVBER 1958 AF EN GRUPPE ELEVER FRA FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM"